Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna d'elles.

Actualment, no hi ha cap campanya institucional en marxa.