Vols saber quants béns immobles pertanyen a l'ens? Aquí en pots trobar la llista.

Tal i com estableix l'article 11.2 de la LLei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, cal publicar la informació relativa a la gestió patrimonial.

Ple de l'Ajuntament de Matadepera en sessió extraordinària del dia 20 de maig de 2015 va aprovar l'Inventari general de béns de l'Ajuntament de Matadepera, actualitzat a data 31 de desembre de 2014.

Inventari de béns, drets i obligacions de l'Ajuntament de Matadepera.

 

L'Inventari de béns, drets i obligacions de l'Ajuntament de Matadepera es va rectificar per acord del Ple de l'Ajuntament de data 27 de març de 2017.

Rectificació de l'Inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Matadepera en referència a 31 de desembre de 2016

LLibre A: Béns, drets i obligacions de l'ens local

LLibre C: Els afectes al patrimoni històrico - artístic

LLibre C: Els cedits a altres administracions o particulars