Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.
Governació. 3.1.34. Regulació de les condicions de l'adhesió de l'Ajuntament a la xarxa RESCAT de radiocomunicacions

Drets i obligacions Clàusules Segona i Tercera del conveni

Import

Data de signatura 28-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 28-07-2017

Durada 4 anys

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Conveni signat amb el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya

Documents RESCAT_conveni_signat_anonimitzat.pdf

Més informació

Cultura.4.1.67. Atorgament d'una subvenció a l'AIUMA pel Programa de cursos i activitats durant l'any 2017

Drets i obligacions

Import 8000.0

Data de signatura 17-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 17-07-2017

Durada Any 2017

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Conveni signat amb l'Aula Interuniversitària d'Estiu (AIUMA)

Documents AIUMA_Conveni_signat.pdf

Més informació

Cultura.4.1.66. Atorgament d'una subvenció per activitats promogudes per la Fundació Abadia de Montserrat

Drets i obligacions

Import 900.0

Data de signatura 12-06-2017

Vigent

Durada Fins a 31/12/2017

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Conveni signat amb la Fundació Abadia de Montserrat

Documents conveni_montserrat.pdf

Més informació

Medi Ambient. 2.5.24. Atorgament d'una subvenció nominativa per dur a terme actuacions de prevenció d'incendis forestals mitjançant la pastura extensiva en el municipi de Matadepera

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 19-06-2017

Vigent

Durada Any 2017

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Conveni signat amb l'Agrupació de Defensa Forestal de Matadepera

Documents conveni_ADF.pdf

Més informació

Ensenyament. 5.1.71. Premis de treball de recerca 2016-2017

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 26-04-2017

Vigent

Durada

Prorrogable No

Compliment i execució Anys 2016-2017

Dades dels signataris Conveni subscrit amb els Ajuntaments de Terrassa i Viladecaballs

Documents conveni_recerca.pdf

Més informació

Governació. 3.1.33. Desenvolupament del programa Treball i Formació, convocatòria 2016

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 01-01-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 30-01-2017

Durada Fins el 29/07/2017

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Conveni signat amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental

Documents

Més informació

Serveis Socials. 5.3.6. Protocol d'adhesió al Programa de informació i dinamització als centres de secundària (PIDCES)

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 25-07-2008

Vigent

Durada

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i la Diputació de Barcelona

Documents

Més informació

Serveis Socials. 5.3.18. Accés de les persones usuàries en risc d'exclusió

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 09-05-2016

Vigent

Durada 1 any

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris

Documents

Més informació

Serveis Socials. Suport al desenvolupament dels Serveis Socials Municipals

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 24-08-2004

Vigent No

Durada Fins els 31/12/2007 prorrogable

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i la Diputació de Barcelona

Documents

Més informació

Sanitat. 15.06.2006. Establiment de les directrius bàsiques de col.laboració

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 15-06-2006

Vigent

Durada Prorrogable

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i el Consorci Sanitari de Terrassa

Documents

Més informació

Sanitat. 5.2.1. Realització d'analítiques de control higiènic sanitari de l'aigua de les fonts naturals de Matadepera

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 28-03-2001

Vigent

Durada Pròrroga automàtica

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i l'Ajuntament de Terrassa

Documents

Més informació

Ensenyament. 5.1.10. Assumpció de les competències delegades en matèria de presinscripció i admisssió, i dels òrgans de participació de les llars d'infants

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 24-05-2017

Vigent

Durada Indefinit

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Documents

Més informació

Ensenyament. 5.1.2 Creació d'una escola de música

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 11-07-2005

Vigent

Durada Indefinit

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Documents

Més informació

Comunicació. 4.3.1. LOCALRET. Productes i serveis de telefonia

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 06-02-2003

Vigent

Durada 24 mesos

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Adhesió de l'Ajuntament de Matadepera al conveni marc entre Telefonica España i LOCALRET

Documents

Més informació

Esports. 4.2.13. Addenda al conveni de Cultura amb l'entitat Amics del pessebre

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 16-11-2015

Vigent

Durada La mateixa que el Conveni de la Regidoria de Cultura amb Amics del Pessebre

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris

Entre l'Ajuntament de Matadepera i l'entitat Amics del Pessebre

Documents

Més informació

Serveis. 2.3.7. Residus de piles i acumuladors

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 26-07-2010

Vigent

Durada 5 anys

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Adhesió al conveni marc de l'Agència de Residus de Catalunya

Documents

Més informació

Serveis. Recollida d'oli domèstic usat

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 17-03-2016

Vigent

Durada 1 any

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental

Documents

Més informació

Serveis. 2.3.10. Sistema integrat de gestió d'envasos i residus d'envasos de vidre

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 25-06-2014

Vigent

Durada 5 anys

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Adhesió al conveni marc de col.laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i la societat ECOVIDRIO

Documents

Més informació

Serveis. 2.3.9. Recollida i tractament de residus domèstics i neteja viària en sectors col.lindants entre Matadepera i Terrassa

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 10-03-2014

Vigent

Durada 1 any

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i l'Ajuntament de Terrassa

Documents

Més informació

Serveis. 2.3.8. Sistema integrat de gestió d'envasos i residus d'envasos

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 16-10-2013

Vigent

Durada 5 anys

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Adhesió al comveni marc de col.laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i la societat Ecoembalajes España, SA

Documents

Més informació

Comerç, Turismes, i Promoció Econòmica. 3.4.25. Prestació de serveis a persones emprenadores i empreses

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 21-02-2017

Vigent

Durada

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre els Ajuntaments de Terrassa, Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses, i Viladecalls

Documents

Més informació

Comerç, Turismes, i Promoció Econòmica. 3.4.24. Cartera de serveis territorials itinerants

Drets i obligacions

Import

Vigent

Durada 1 any prorrogable amb nou pla de treball anual

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i el Consell Comarcal del Vallès Occidental

Documents

Més informació

Comerç, Turismes, i Promoció Econòmica. 3.4.4. Xarxa Local de Consum

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 22-12-2005

Vigent

Durada Indefinida

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i la Diputació de Barcelona

Documents

Més informació

Comerç, Turismes, i Promoció Econòmica. 3.4.3. Metedologia-aplicatiu Xaloc

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 08-06-2005

Vigent

Durada Indefinica

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i la Diputació de Barcelona

Documents

Més informació

Governació. 3.1.30. Controls d'alcoholèmia amb aportació d'etilòmetre

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 30-09-2016

Vigent

Durada 1 any prorrogable

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris

Documents

Més informació

Governació. 3.1.28. Seguretat viària

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 30-11-2015

Vigent

Durada Prorrogable anualment

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i el Servei Català de Trànsit

Documents

Més informació

Governació. 3.1.27. Redacció d'un Pla local de seguretat viària

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 30-11-2015

Vigent

Durada Prorrogable anualment

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i el Servei Català de Trànsit

Documents

Més informació

Governació. 3.1.7. Desplegament mossos d'esquadra

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 05-10-2006

Vigent

Durada Il.limitada

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya

Documents

Més informació

Governació. 3.1.4. Conexions al sistema d'informació policial

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 02-06-2006

Vigent

Durada Indefinit

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i la Direcció General de Seguretat Ciutadana

Documents

Més informació

Cultura. 4.1.53 Atorgament subvenció per les Festes de Sant Sebastià 2017

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 04-01-2016

Vigent

Durada Fins el 31/05/2016

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i la Germandat de Sant Sebastià

Documents

Més informació

Cultura. 4.1.45. Adhesió al Protocol del Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 12-11-2014

Vigent

Durada Fins el 31/12/2018

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i la Diputació de Barcelona

Documents

Més informació

Medi Ambient. 2.4.2. Ús del programa de Registre de sol.licitants d'habitatges de protecció oficial

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 26-10-2009

Vigent

Durada 1 anys

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i ADIGSA

Documents

Més informació

Cultura. 4.1.65. “Liceu a la fresca” consistent en la projecció de l’òpera “Il Trovatore”

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 15-02-2017

Vigent

Durada Fins a la realització de l'activitat el dia 21/07/2017

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i la Fundació del Gran Teatre del Liceu

Documents

Més informació

Cultura. 4.1.63. Organització de cursos de català per adults

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 21-11-2016

Vigent

Durada Fins el 14/06/2017

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i el Consorci per a la Normalització Língüística

Documents

Més informació

Cultura. 4.1.43. Autorització d'ús de l'espai de l'antiga Caserna de la Guardia Civil a l'entitat Amics del Pessebre

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 01-07-2014

Vigent

Durada 1 any prorrogable anualment

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i l'entitat Amics del Pessebre de Matadepera

Documents

Més informació

Cultura. 4.1.1. Assistència, prestació de serveis, i altres en relació a la biblioteca municipal

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 11-03-0005

Vigent

Durada Indefinida

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i la Diputació de Barcelona

Documents

Més informació

Hisenda. 3.2.5. Assistència tècnica de la Diputació de Barcelona pel programari de comptabilitat local. Conveni SAGEL

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 25-11-2009

Vigent

Durada Prorrgable

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'ajuntament de Matadepera i la Diputació de Barcelona

Documents

Més informació

Hisenda. 3.2.5. Assistència tècnica de la Diputació de Barcelona

Drets i obligacions

Import

Vigent No

Durada

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris

Documents

Més informació

Hisenda. 3.2.4. Subministrament d'informació de caràcter tributari

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 31-03-2008

Vigent

Durada Renovació automàtica

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera, l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i la Federació de Municipis i Províncies

Documents

Més informació

Hisenda. 3.2.3. Delegació de les facultats recaptatòries de multes de trànsit a la Diputació de Barcelona

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 02-12-2004

Vigent

Durada 1 anys prorrogable tàcitament

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i la Diputació de Barcelona

Documents

Més informació

Hisenda. 3.2.2. Ús per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona d'un local situat al municipi de Matadepera

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 24-04-2006

Vigent

Durada Fins a la finalització dels serveis per part de l'ORGT

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i la Diputació de Barcelona

Documents

Més informació

Hisenda. 3.2.1. Gestió i recaptació dels ingressos de dret públic

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 17-01-2005

Vigent

Durada 1 any prorrogable

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i la Diputació de Barcelona a través de l'Organisme de Gestió Tributària

Documents

Més informació

Governació. 3.1.32. Serveis del Centre d'Atenció d'animansl Domèstics de Terrassa (CAADT)

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 18-06-2014

Vigent

Durada Prorrgable anualment fins a un màxim de 5 anys

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i l'Ajuntament de Terrassa

Documents

Més informació

Governació. 3.1.16. Accés a la base de dades de l'Arxiu d'identificació d'animals de companyia (AIAC)

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 01-01-2010

Vigent

Durada Prorrogable per anualitats

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i el Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya

Documents

Més informació

Governació. 3.1.31. Col.laboració i adhesió a la xarxa RESCAT

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 30-11-2016

Vigent

Durada 4 anys

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya

Documents

Més informació

Governació. 3.1.30. Controls d'alcoholèmia amb aportació d'etilòmetre

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 30-09-2016

Vigent

Durada 1 any

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i el Servei Català de Trànsit

Documents

Més informació

Governació. 3.1.28. Seguretat viària

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 30-11-2015

Vigent

Durada

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i el Servei Català de Trànsit

Documents

Més informació

Governació. 3.1.27 Redacció d'un Pla Local de seguretat viària

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 30-11-2015

Vigent

Durada

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i el Servei Català de Trànsit

Documents

Més informació

Medi Ambient. 2.5.33. Prevenció i control de senglars

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 06-07-2016

Vigent

Durada

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i la Universitat Autonoma de Barcelona

Documents

Més informació

Medi Ambient. 2.5.5. Actuacions de neteja forestal mitjançant la implantació d'un ramat de cabres i ovelles

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 16-05-2007

Vigent

Durada

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i la senyora Leonor Martí Sala

Documents

Més informació

Habitatge. 2.4.3. Cessió d'ús dels habitatges del Turó del Pûjol núms. 32, 34, 36, 38 i 40

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 30-01-2014

Vigent

Durada

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i la Diputació de Barcelona

Documents

Més informació

Urbanisme. 2.1.18. Assistència a la gestió de la informació geogràfica local

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 27-06-2013

Vigent

Durada 2013 més 4 anys prorrogables

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i la Diputació de Barcelona

Documents

Més informació

Urbanisme. 2.1.17. Implantació SITMUN

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 12-05-2011

Vigent

Durada Fins 2011

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i la Diputació de Barcelona

Documents

Més informació

Urbanisme. 2.1.12. Fixació de criteris d'obtenció d'una finca d'equipament públic

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 16-05-2007

Vigent

Durada Fins al compliment dels acords

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera, la senyora Leonor Martí Sala, i els germans Barata Martí

Documents

Més informació

Urbanisme. 2.1.2. Cessió de diverses finques d'espais lliures

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 08-06-2006

Vigent

Durada Un cop complerts els objectius

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i el CD Terrassa Hockey  

Documents

Més informació

Urbanisme. 2.1.1. Tramitació del Pla Parcial de Can Candi

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 08-02-2016

Vigent

Durada Fins a complir els objectius

Prorrogable No

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i les senyores María Nieves i Ana María Forrelat Font

Documents

Més informació

Alcaldia. 1.1.10. Cessió d'espais de la Caserna de la Guardia Civil

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 10-02-2015

Vigent

Durada 1 any

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l'Ajuntament de Matadepera i el Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya a Matadepera

Documents

Més informació

Alcaldia. 1.1.9. Protecció del patrimoni immobiliari de l'Ajuntament de Matadepera

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 03-10-2014

Vigent

Durada 1 any

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris Entre l' Ajuntament de Matadepera i el Registre de la Propietat de Terrassa número 5

Documents

Més informació

Alcaldia. 1.1.7. Defensa dels drets fonamental i de les llibertats públiques dels ciutadans

Drets i obligacions

Import

Data de signatura 20-01-2010

Vigent

Durada 2 anys

Prorrogable

Compliment i execució

Dades dels signataris

Entre l' Ajuntament de Matadepera i el Síndic de Greuges de Catalunya

 

Documents

Més informació

.