No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.
Convocatoria extraordinària de Ple 17 de març de 2017 2/2017

Data d'inici de la sessió 17-03-2017

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Ajuntament de Massoteres

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Documents Convocatoria PLE num 2

Convocatòria ordinària de Ple del 28 febrer de 2017 1/2017

Data d'inici de la sessió 28-02-2017

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Ajuntament de Massoteres

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Documents CONVOCATÒRIA PLE 28.02.2017 firmada.pdf

Convocatòria ordinària de Ple 13 desembre de 2017 6/2016

Data d'inici de la sessió 13-12-2016

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Massoteres

Tipus Ordinària

Ordre del dia

CONVOCATÒRIA DE PLE

 

DIA: 13 de desembre de 2016

SESSIÓ : ORDINÀRIA

HORA: 13:00 hores

LLOC: Sala de plens de l’ajuntament

CONVOCATÒRIA : Primera

 

 

ORDRE DEL DIA :

 

 

 1. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS.
 2. APROVACIÓ DEL SUPORT DE L’AJUNTAMENT DE MASSOTERES EN LA NOVA PROPOSTA EFECTUADA PER L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA, DEL PROJECTE TITULAT “ABASTAMENT A LES COMARQUES DE LA SEGARRA, L’URGELL, LA CONCA DE BARBERÀ I L’ANOIA, PRESENTADA EL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2016.
 3. APROVACIÓ DE LES AL.LEGACIONS AL TRÀMIT D’AUDIÈNCIA, A LA PROPOSTA DE COTS ALSINA SL, A LA SOL.LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC REGULAR DE TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA ENTRE L’AMETLLA DE SEGARRA, CERVERA, SANT GUIM DE FREIXENET I TORÀ (V-6455).
 4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MASSOTERES I LA PARRÒQUIA DE SANT JAUME DE PALOUET, PER A LA RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANT PERE DE TALTEÜLL.
 5. APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE DIRECTOR DE L’OBRA I COORDINADOR DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA TITULADA ““RESTAURACIÓ DE LA COBERTA DE L’ESGLÉSIA DE SANT PERE DE TALTEÜLL”.
 6. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR D’OBRA TITULADA “RESTAURACIÓ DE LA COBERTA DE L’ESGLÉSIA DE SANT PERE DE TALTEÜLL”.
 7. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
 8. INFORMES D’ALCALDIA
 9. PRECS I PREGUNTES

 

 

L’alcalde

 

 

 

 

 

Miquel Marina Fontanellas

 

 

Massoteres, 7 de desembre de 2016

Documents

Convocatòria extraordinària del Ple 28 d'octubre de 2016 5/2016

Data d'inici de la sessió 28-10-2016

Hora d'inici de la sessió 14,00 HORES

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

CONVOCATÒRIA DE PLE

 

DIA: 28 d’OCTUBRE 2016

SESSIÓ : EXTRAORDINÀRIA

HORA: 14:00 hores

LLOC: Sala de plens de l’ajuntament

CONVOCATÒRIA : Primera

ORDRE DEL DIA :

 1. APROVACIÓ PROVISIONAL, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE L’AJUNTAMENT DE MASSOTERES PER A L’EXERCICI 2017 I SEGÜENTS
 2. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3/2016 DEL PRESSUPOST VIGENT DE LA CORPORACIÓ
 3. PRECS I PREGUNTES

Documents