No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Convocatòria ordinària del Ple del 13 de febrer de 2018 1-2018

Data d'inici de la sessió 13-02-2018

Hora d'inici de la sessió 10.30h

Lloc Ajuntament de Massoteres

Tipus Ordinària

Ordre del dia

CONVOCATÒRIA DE PLE

DIA: 13 de febrer de 2018
SESSIÓ : ORDINÀRIA
HORA: 10:30 hores –Sala de Plens
CONVOCATÒRIA : Primera

ORDRE DEL DIA :
1. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, PLANTILLA DE PERSONAL, RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I BASES D’EXECUCIÓ PER A L’EXERCICI 2018
3. RATIFICACIÓ DECRETS D’ALCALDIA
4. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
5. INFORMES D’ALCALDIA
6. PRECS I PREGUNTES

L’Alcalde,
Miquel Àngel Marina Fontanellas
Massoteres, 9 de febrer de 2018

Documents CVPLE-20180213.pdf

Convocatòria extraordinària el 22 de novembre de 2017 7-2017

Data d'inici de la sessió 22-11-2017

Hora d'inici de la sessió 13.00 h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Documents CONVOCATÒRIA EXTRAORDINARIA firmada-20171122.pdf

Convocatòria extraordinària urgent de 24 d'octubre de 2017 6/2017

Data d'inici de la sessió 24-10-2017

Hora d'inici de la sessió 19.00 h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Urgent

Documents CV-20171024.pdf

Convocatòria Extraordinària del 27 d'octubre de 2017 5/2017

Data d'inici de la sessió 27-10-2017

Hora d'inici de la sessió 12.30 h

Lloc Ajuntament de Massoteres

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

CONVOCATÒRIA DE PLE
DIA: 27 d’octubre de 2017
SESSIÓ : EXTRAORDINÀRIA
HORA: :12:30 hores
LLOC: Sala de plens de l’ajuntament
CONVOCATÒRIA : Primera

ORDRE DEL DIA :
1. APROVACIÓ PROVISIONAL, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE L’AJUNTAMENT DE MASSOTERES PER A L’EXERCICI 2017 I SEGÜENTS
2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS ENTRE L’AJUNTAMENT DE MASSOTERES I EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA.
3. INFORMES D’ALCALDIA
4. PRECS I PREGUNTES

L’alcalde
Miquel Marina Fontanellas
Massoteres, 20 d’octubre de 2017

Documents Convocatòria de Ple firmada.pdf

Convocatòria ordinària del 22 de setembre de 2017 4/2017

Data d'inici de la sessió 22-09-2017

Hora d'inici de la sessió 12:30 h

Lloc Ajuntament de Massoteres

Tipus Ordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA :
1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
2. APROVACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS DE L’AJUNTAMENT DE MASSOTERES
3. APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA TITULADA ”INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS. PERÍODE 2018-2020. CONSTRUCCIÓ DEL PAVIMENT AL CAMÍ DE LES ESTRABERES”
4. APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2016
5. RATIFICACIÓ DECRETS D’ALCALDIA
6. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
7. INFORMES D’ALCALDIA
8. PRECS I PREGUNTES

Documents Convocatòria - 20170922

Convocatòria ordinària de Ple 30 de maig de 2017 3/2017

Data d'inici de la sessió 30-05-2017

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :
1. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
2. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.1/2017
3. ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05 D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU PER ENCÀRREC DE L’ACM
4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DEL CASAL D’ESTIU
5. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
6. INFORMES D’ALCALDIA
7. PRECS I PREGUNTES
 

 

Documents CONVOCATÒRIA firmada.pdf

Convocatoria extraordinària de Ple 17 de març de 2017 2/2017

Data d'inici de la sessió 17-03-2017

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Ajuntament de Massoteres

Tipus Extraordinària

Documents Convocatoria PLE num 2

Convocatòria ordinària de Ple del 28 febrer de 2017 1/2017

Data d'inici de la sessió 28-02-2017

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Ajuntament de Massoteres

Tipus Ordinària

Documents CONVOCATÒRIA PLE 28.02.2017 firmada.pdf

Convocatòria ordinària de Ple 13 desembre de 2017 6/2016

Data d'inici de la sessió 13-12-2016

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Massoteres

Tipus Ordinària

Ordre del dia

CONVOCATÒRIA DE PLE

 

DIA: 13 de desembre de 2016

SESSIÓ : ORDINÀRIA

HORA: 13:00 hores

LLOC: Sala de plens de l’ajuntament

CONVOCATÒRIA : Primera

 

 

ORDRE DEL DIA :

 

 

 1. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS.
 2. APROVACIÓ DEL SUPORT DE L’AJUNTAMENT DE MASSOTERES EN LA NOVA PROPOSTA EFECTUADA PER L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA, DEL PROJECTE TITULAT “ABASTAMENT A LES COMARQUES DE LA SEGARRA, L’URGELL, LA CONCA DE BARBERÀ I L’ANOIA, PRESENTADA EL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2016.
 3. APROVACIÓ DE LES AL.LEGACIONS AL TRÀMIT D’AUDIÈNCIA, A LA PROPOSTA DE COTS ALSINA SL, A LA SOL.LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC REGULAR DE TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA ENTRE L’AMETLLA DE SEGARRA, CERVERA, SANT GUIM DE FREIXENET I TORÀ (V-6455).
 4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MASSOTERES I LA PARRÒQUIA DE SANT JAUME DE PALOUET, PER A LA RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANT PERE DE TALTEÜLL.
 5. APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE DIRECTOR DE L’OBRA I COORDINADOR DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA TITULADA ““RESTAURACIÓ DE LA COBERTA DE L’ESGLÉSIA DE SANT PERE DE TALTEÜLL”.
 6. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR D’OBRA TITULADA “RESTAURACIÓ DE LA COBERTA DE L’ESGLÉSIA DE SANT PERE DE TALTEÜLL”.
 7. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
 8. INFORMES D’ALCALDIA
 9. PRECS I PREGUNTES

 

 

L’alcalde

 

 

 

 

 

Miquel Marina Fontanellas

 

 

Massoteres, 7 de desembre de 2016

Convocatòria extraordinària del Ple 28 d'octubre de 2016 5/2016

Data d'inici de la sessió 28-10-2016

Hora d'inici de la sessió 14,00 HORES

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

CONVOCATÒRIA DE PLE

 

DIA: 28 d’OCTUBRE 2016

SESSIÓ : EXTRAORDINÀRIA

HORA: 14:00 hores

LLOC: Sala de plens de l’ajuntament

CONVOCATÒRIA : Primera

ORDRE DEL DIA :

 1. APROVACIÓ PROVISIONAL, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE L’AJUNTAMENT DE MASSOTERES PER A L’EXERCICI 2017 I SEGÜENTS
 2. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3/2016 DEL PRESSUPOST VIGENT DE LA CORPORACIÓ
 3. PRECS I PREGUNTES