Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Consulta quina és la relació dels organismes dels que forma part l’ens, com ara associacions, consorcis, fundacions, etc.

Nom de l'ens Tipus d'ens Web de l'ens Tipus de relació Prioritat
Consorci del Ter Consorci Web de l'ens Municipi participa en consorci 3
Consorci d'Osona de Serveis Socials Consorci Web de l'ens Municipi participa en consorci 2
Consorci Localret Consorci Web de l'ens Municipi participa en consorci 1

Descripció dels organismes dels que forma part l'Ajuntament de les Masies de Voltregà: 

  • Consorci Localret:

 

Localret és un consorci format per les administracions locals de Catalunya que té per objectiu actuar de manera coordinada i unitària, davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis de telecomunicacions, així com en l'aplicació de les TIC per millorar l'acció dels governs locals en l'impuls de la societat de la informació. 

Aquest consorci té per missió prestar serveis i oferir assessorament als ens locals en la preparació i execució de les polítiques locals per al desenvolupament de la societat del coneixament i en el desplegament de les TIC al territori i per al conjunt dels ciutadans. 

Dades de Contacte:  consorci@localret.cat                                               

Aportació Municipal:

Adhesió: 

 

  • Consorci d'Osona de Serveis Socials: 

El consorci d'Osona de Serveis Socials és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local, que té per objecte la prestació efectiva de serveis socials bàsics dels municipis consorciats i dels serveis socials especialitzats que li siguin delegats o se'n faci encàrrec de gestió. Les funcions que desenvolupa al consorci es troben enumerades als articles 31 i 32 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials. 

Dades de contacte: coss@ccosona.cat

Aportació econòmica: 

Adhesió: Publicació adhesió consorci - 2 d'agost de 2017

 

  • Consorci del Ter: 

El Consorci del Ter és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia i regida per l'Administració Pública de Catalunya, que crea i gestiona serveis i activitats d'interès comú, partint de la iniciativa local a tot el territori per on passa el riu Ter a través de quatre àmbits d'actuació: patrimoni natural, patrimoni cultural, promoció econòmica i turisme, i comunicació i sensibilització. 

El consorci treballa per mobilitzar els recursos econòmics que permetinexecutar actuacions en el territori que configura l'àmbit fluvial del riu Ter. Els objectius estratègics del Consorci del Ter son: 

- Impulsar el desenvolupament territorial de l'espai fluvial des de la iniciativa local. 

- Ser l'organisme de referència en l'ordenació territorial de la conca.

- Cohesionar el territori utilitzant el riu com a eix d'unió. 

- Aconseguir una creixent valorització del patrimoni cultural vinculat als usos tradicionals de l'aigua i el patrimoni natural. 

- Treballar per desenvolupar les potencialitats econòmiques del territori. 

Dades de contacte: administracio@consorcidelter.cat

Aportació econòmica: 

Adhesió: