Si necessites informació bàsica sobre aquest ens, com ara el CIF, qui n'és el responsable, l'adreça electrònica o consultar la seva pàgina web, aquí pots trobar aquestes dades.

Adreça
Ctra. C17z Pk 70,400. Casa Forta el Despujol
Municipi
Les Masies de Voltregà
Telèfon
93-8570028
Fax
93-8570079
CIF
P0811600F
Comarca
Osona
Codi comarca
8102490004
Província
Barcelona
Codi província
8000840003
CAPICOM
N
Any cens
2017
Cens
3170
Codi tipus
2
Superfície
22,19
Article
Les
Tipus
Municipis
Codi postal
8508
Horari
tots els dies de 8h-15h i de 16h-19h
Dissolt
N
SIGLACOM
OS
Altura
533
HD
H
Capital
Les Masies de Voltregà
E-mail
masiesv@diba.cat
Web
Web
Partit judicial
Vic
Partit electoral
Vic
Gentilici
Localitat CP
Les Masies de Voltregà
Delegació govern
Catalunya Central
MUNICAT
Àmbit
Comarques Centrals
Situació geogràfica municipi
Situació geogràfica comarca
Plànol carrers
Salutació
Benvolgut alcalde
Data actualització
2018-05-02T00:00:00
Codi ens
811730008
Ordenació alfabètica
Masies de Voltregà
Nom complet
Ajuntament de les Masies de Voltregà
Data actualització
2017-06-30T00:00:00
Tràmits
Catàleg de serveis
Carpeta ciutadana
Seu electrònica
Tauler electrònic
Perfil de contractant
Descripció perfil de contractant
Amb seguretat i publicació d'evidències
Visor cartogràfic
Visor urbanisme
Té notificació electrònica
NO
Notificació electrònica
Té factura electrònica
Factura electrònica
Té instància genèrica
Té ordenança reguladora
NO
És entitat de registre TCAT
NO
És entitat de registre IDCAT
NO