Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Contractes menors? Contractes adjudicats per procediment obert? Per procediment negociat? Aquí trobaràs els percentatges, en volum pressupostari, dels contractes adjudicats per l'ens en cadascun dels procediments que preveu la llei.

L'Ajuntament de les Masies de Voltregà publica semestralment un informe estadístic sobre el volum de contractació pública municipal, segons procediment i tipus de contractació. Aquest informe s'ha elaborat a partir de les dades sobre contractes adjudicats per els òrgans responsables de la contractació pública, en exercici de les seves funcions, entre els mesos de gener i juny d'una banda i juliol i desembre de l'altra. 

Consulta aquest informe, elaborat a partir del primer semestre de 2017: