Normativa d'urbanisme Disponible a: Ajuntament de les Masies de Voltregà

Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.

NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT (NNSS)