Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats

Tota la informació sobre els tributs municipals es troba recollida i publicada a la pàgina web de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT). Podeu consultar totes les dades disponibles a: http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp

En el següent enllaç es pot consultar i/o descarregar el text complet de les ordenances fiscals per a cada exercici pressupostari: http://orgt.diba.cat/cat/i5orfis.asp