Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
BORSA TREBALL NETEJA -PISCINA 2019 29-05-2019 BORSA TREBALL NETEJA -PISCINA VALORACIO DE MERITS I ENTREVISTA PERSONAL LABORAL TEMPORAL

ANUNCI

Es fa públic que l’Ajuntament de Masdenverge per acord del Ple de la corporació de data 30 d’Abril de 2019 es va aprovar les bases per a la constitució d’una borsa de treball de personal laboral temporal, en la categoria de peó de neteja d'edificis i instal·lacions de l’Ajuntament de Masdenverge, mitjançant sistema de sistema selectiu concurs de valoració de mèrits i entrevista.

L’endemà de la seva publicació al BOPT s’obrirà el termini per a la presentació de sol·licituds per participar en aquest procés selectiu.

Les esmentades bases es publicaran íntegrament al taulell d’anuncis i al web de la l’Ajuntament de Masdenverge, així com la resta de publicacions en relació a aquest procés de selecció.

BORSA TREBALL NETEJA
BORSA TREBALL SOCORRISTE MONITOR/A PISCINA 2019 29-05-2019 001_2019 VALORACIO MERITS I ENTREVISTA LABORAL TEMPORAL

Es fa públic que l’Ajuntament de Masdenverge per acord del Ple de la corporació de data 30 d’Abril de 2019 es va aprovar les bases per a la constitució d’una borsa de treball de socorristes i monitors/res de piscina, mitjançant sistema de sistema selectiu concurs de valoració de mèrits i entrevista.

L’endemà de la seva publicació al BOPT s’obrirà el termini per a la presentació de sol·licituds per participar en aquest procés selectiu.

Les esmentades bases es publicaran íntegrament al taulell d’anuncis i al web de la l’Ajuntament de Masdenverge, així com la resta de publicacions en relació a aquest procés de selecció.

2019 BASES SOCORRISTA I MONITOR