Convenis de col·laboració Disponible a: Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, Generalitat de Catalunya

Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ, 2016

Entitats

Conveni amb el Centre Excursionista

Conveni amb el Club de Bitlles

Conveni amb el Club d'Escacs

Conveni al el Club Pati

Conveni amb els Amics de l'Astronomia

Conveni amb la Coral

Conveni amb la Unió Musical

Conveni amb l'AMPA d'alumnes Ceip Rosa Gisbert

Conveni amb l'Associació de Dolçainers i Taballers

 

Consell Comarcal

Conveni per a la gestió de vehicles abandonats o fora d'ús

Annex conveni per a la gestió de vehicles abandonats o fora d'ús

Conveni entre el consorci de serveis agroambientals Baix Ebre i Montsià per a la realització del servei de salubritat pública

Conveni de delegació de funcions en matèria de destió de sanejament d'aigües

Conveni amb el CCM per a l'assistència i prestació de serveis tècnics

 

Diputació

Conveni de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos de l'ajuntament de Masdenverge a favor de la Diputació

Annex conveni de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos de l'ajuntament de Masdenverge a favor de la Diputació

Conveni per a la gestió informatitzada pel Padró d'Habitants

 

Generalitat

Conveni amb el Servei Català de la Salut per al manteniment del consultori mèdic municipal

Annex Conveni amb el Servei Català de la Salut per al manteniment del consultori mèdic municipal

Conveni per a l'adhesió de l'ajuntament a la xarxa RESCAT de Radiocomunicacions d'Emergencies i Seguretat de Catalunya per a la coordinació de protecció civil

Conveni sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions de circulació en vies urbanes

Conveni amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya per a l'encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública

Annex conveni amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya per a l'encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública