D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Socorrista per a activitats d'estiu a les piscines municipals 30-05-2017 Enllaç
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
BASES I CONVOCATÒRIA DE DUES PLACES DE SOCORRISTES TEMPORADA 2017 2 23-06-2017 03-09-2017 CONCURS DE MÈRITS SOCORRISTES ESO O EQUIVALENT TÍTOL SOCORRISTA AQUÀTIC 15-06-2017 AJUNTAMENT DE MALDÀ BASES CONVOCATÒRIA SOCORISTES