Si necessites informació bàsica sobre aquest ens, com ara el CIF, qui n'és el responsable, l'adreça electrònica o consultar la seva pàgina web, aquí pots trobar aquestes dades.

Adreça
Dominics, 12 - Plaça Consell Comarcal
Municipi
Solsona
Telèfon
973482173
Fax
973484342
CIF
V25035650
Comarca
Solsonès
Codi comarca
8103500000
Província
Lleida
Codi província
8002550006
CAPICOM
Any cens
Cens
Codi tipus
9
Superfície
Article
Tipus
Mancomunitats
Codi postal
25280
Horari
Dissolt
N
SIGLACOM
Altura
HD
H
Capital
E-mail
Web
Partit judicial
Partit electoral
Gentilici
Localitat CP
Solsona
Delegació govern
Catalunya Central
MUNICAT
Àmbit
Situació geogràfica municipi
Situació geogràfica comarca
Plànol carrers
Salutació
Benvolgut president
Data actualització
2018-01-04T00:00:00
Codi ens
9006200000
Ordenació alfabètica
Mc Abastament d'Aigua del Solsonès
Nom complet
Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès
Data actualització
2017-05-18T00:00:00
Tràmits
0
Catàleg de serveis
0
Carpeta ciutadana
0
Seu electrònica
Tauler electrònic
0
Perfil de contractant
Descripció perfil de contractant
Amb seguretat i publicació d'evidències
Visor cartogràfic
0
Visor urbanisme
Té notificació electrònica
NO
Notificació electrònica
Té factura electrònica
NO
Factura electrònica
0
Té instància genèrica
NO
Té ordenança reguladora
NO
És entitat de registre TCAT
NO
És entitat de registre IDCAT
NO