Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

0 Registres carregats
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
CONCURS OPOSICIÓ OFICIAL BRIGADA 1 17-07-2018 1008/2018 CONCURS OPOSICIÓ FUNCIONARI INTERI C, SUBGRUP C1

EDICTE sobre aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu del concurs oposició d'una plaça, a temps complert, d’un oficial (grup C subgrup C1), de l’escala d’administració especial, subescala tècnica.

Anunci llista provisional admesos/exclosos i aprovació Tribunal Qualificador

CONCURS OPOSICIÓ OFICIAL
CONVOCATORIA CONCURS-OPOSICIÓ ARQUITECTE SUPERIOR 1 17-07-2018 1006/2018 CONCURS-OPOSICIÓ FUNCINARI INTERI A, SUBGRUP A1

EDICTE sobre aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu del concurs oposició d'una plaça, a temps parcial, d’arquitecte superior (grup A subgrup A1), de l’escala d’administració especial.

Anunci llista provisional admesos/exclosos i aprovació Tribunal Qualificador

CONCURSOPOSICIO ARQUITECTE
CONVOCATÒRIA CONCURS-OPOSICIÓ ENGINYER SUPERIOR 1 17-07-2018 1007/2018 CONCURS OPOSICIÓ FUNCIONARI INTERI A SUBGRUP A1

EDICTE sobre aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu del concurs oposició d'una plaça, a temps parcial, d’enginyer superior (grup A subgrup A1), de l’escala d’administració especial.

Anunci llista provisional admesos/exclosos i aprovació Tribunal Qualificador

EDICTE CONCURS OPOSICIO ENGINYER
Anunci llista definitiva concurs constitució borsa de treball Llar d'Infants 3 07-11-2017 1331/2017 Director/ora, Educadors/res i Auxiliars A2 - C1 i C2 Llar d'Infants Ajuntament de Llorenç del Penedès Anunci llista definitiva concurs constitució borsa de treball Llar d'Infants
Anunci llista provisional admesos i exclosos borsa treball 3 07-11-2017 1331/2017 Director/ora, Educadors/ores i Auxiliars A2 - C1 i C2 Llar d'Infants Ajuntament de Llorenç del Penedès Anunci de la llista provisional d'admesos i exclosos borsa de treball de places de director/a, educadors/res i auxiliars
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 1 26-12-2016 04-01-2017 27/2017 PRESENTACIÓ INSTÀNCIES I ENTREVISTA PERSONAL BRIGADA MUNICIPAL PLA OCUPACIÓ DE LA RESOLUCIÓ TSF/2496/2016 EN TRÀMIT 18-01-2017 AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ.

Llistat de selecció definitiva

Llistat dels admesos i excloses TREFO

Informació general sobre el Pla d'ocupació i formació, convocatòria 2016

LLISTAT_SELECCIONATS _SUPLENTS_TREFO_Conv_2016.pdf