Quin és el preu o el percentatge que s'aplica a determinats impostos com el de béns immobles o el de vehicles de tracció mecànica? Pots consultar-los aquí.

Any Nom document Descripció estructura Import Codi document Codi estructura
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,66 TI 1
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.996,00 TI 2
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,90 TI 6
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,80 TI 7
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 19,75 TI 9
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 53,45 TI 10
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 112,83 TI 11
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 140,55 TI 12
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 175,66 TI 13
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 2,70 TI 47
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,64 TI 1
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.996,00 TI 2
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,90 TI 6
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,80 TI 7
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 19,12 TI 9
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 51,64 TI 10
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 109,02 TI 11
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 135,80 TI 12
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 169,72 TI 13
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 2,70 TI 47
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,70 TI 1
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.996,00 TI 2
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,90 TI 6
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,80 TI 7
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 19,12 TI 9
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 51,64 TI 10
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 109,02 TI 11
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 135,80 TI 12
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 169,72 TI 13
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 2,70 TI 47
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,70 TI 1
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.996,00 TI 2
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,90 TI 6
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,80 TI 7
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 19,12 TI 9
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 51,64 TI 10
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 109,02 TI 11
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 135,80 TI 12
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 169,72 TI 13
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 2,70 TI 47
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,70 TI 1
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.996,00 TI 2
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,90 TI 6
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,80 TI 7
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 19,12 TI 9
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 51,64 TI 10
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 109,02 TI 11
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 135,80 TI 12
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 169,72 TI 13
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 2,70 TI 47
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,64 TI 1
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.996,00 TI 2
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,90 TI 6
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,80 TI 7
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 19,12 TI 9
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 51,64 TI 10
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 109,02 TI 11
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 135,80 TI 12
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 169,72 TI 13
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 2,70 TI 47
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,61 TI 1
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.996,00 TI 2
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,90 TI 6
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,80 TI 7
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 18,56 TI 9
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 50,14 TI 10
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 105,84 TI 11
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 131,84 TI 12
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 164,78 TI 13
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 2,70 TI 47
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,59 TI 1
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.996,00 TI 2
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,90 TI 6
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,80 TI 7
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 18,56 TI 9
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 50,14 TI 10
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 105,84 TI 11
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 131,84 TI 12
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 164,78 TI 13
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 2,65 TI 47