A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.
Data publicació efectiva Títol Descripció Enllaç edicte Paraules clau Data retirada efectiva Número expedient Extern Codi ens origen Nom ens origen
19-12-2016 Anunci Modificació ordenances fiscal exercici 2017 Enllaç edicte No
29-12-2016 Anunci aprovació inicial pressupost general de l’entitat, la plantilla del personal i les bases d’execució Enllaç edicte No
25-01-2017 Anunci aprovació inicial Memòria d'obres de millora de la zona esportiva municipal, camí de Cal Prosset Enllaç edicte No
25-01-2017 Anunci aprovació inicial Memòria per a la millora de la senyalització en un tram a la Rambla Marinada Enllaç edicte No
09-02-2017 Anunci suspensió llicències instal·lació activitats comercials, oficines i serveis Enllaç edicte No
07-02-2017 Anunci modificació crèdits 1/2017 per transferència entre partides Enllaç edicte No
07-02-2017 Anunci Ordenança Reguladora de la venda no sedentària mercats Enllaç edicte No
07-02-2017 Anunci modificació inicial ordenances número 15 i 20 Enllaç edicte No