Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'equip de govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

0 Registres carregats

Aquesta és l’organització municipal de l'Ajuntament de Llagostera derivada de les eleccions de 24 de maig de 2015:

Sr. Fermí Santamaria Molero (alcaldia)

• Seguretat ciutadana
• Règim intern
• Protecció civil 
• Urbanisme
• Organisme autònom “Residència Josep Baulida”
• La resta d’atribucions no delegades.

Sr. Josep Aliu Mundet (cultura):

• Biblioteca pública
• Equipaments culturals
• Patrimoni cultural
• Memòria històrica
• Foment i relació amb entitats i associacions
• Festes i fires
• Organització de cursos i activitats de cultura

Sr. Robert Montiel Molina (Joventut, noves tecnologies, transparència i participació ciutadana):

• Joventut
• Noves Tecnologies
• Transparència i participació ciutadana

Sra. Montserrat Vilà Añón (acció social):

• Acció social
• Tercera edat
• Solidaritat i cooperació
• Immigració • Protocol
• Cementiri i serveis funeraris

Sra. Pilar Aliu Bou (serveis, salut i igualtat):

• Manteniment de l’abastament domiciliari d’aigua potable, del clavegueram, de l’enllumenat públic, dels parcs públics, mobiliari urbà i jardins, de l’accés als nuclis de població i de la pavimentació de les vies públiques
• Manteniment d’edi cis de serveis generals
• Neteja viària • Salut • Control de plagues
• Control d’animals de companyia
• Igualtat

Sr. Ramon Soler Salvadó (hisenda, comunicació i promoció local):

• Hisenda
• Informació i comunicació
• Promoció local
• Foment de l’ocupació i borsa de treball
• Pla de barris

Sr. Jesús Malagón Granados (esports i mercat):

• Esports
• Mercat setmanal

Sr. Xavier Vilella Bayé (medi ambient):

• Medi rural
• Promoció d’activitats rurals
• Medi forestal
• ADF
• Recollida i tractament de residus
• Llicències i comunicacions d’activitats

Sra. Anna Hereu Masó (educació): 

• Educació
• Escola de Música