Coneix quina és la relació dels organismes que depenen o estan vinculats amb aquesta entitat.

Nom de l'ens dependent Tipus ens dependent Web ens dependent Tipus relació Descripció tipus pare Nom complert pare Codi INE ens fill Enllaç Més informació Prioritat
Residència Josep Baulida Ens de gestió Web ens dependent Ens de gestió geriàtric Municipis Ajuntamemt de Llagostera