En quin punt es troben els processos de selecció de personal? Aquí pots trobar-ne tota la informació relacionada.

Convocatòria per cobrir una plaça d’arquitecte tècnic, en règim de funcionari interí

Resultats revisats pel Tribunal qualificador (Publicat el dia 08/02/2019)

Resultats finals (Publicat el dia 23/01/2019)


Convocatòria per seleccionar un administratiu de cultura en règim de funcionari interí

Resultats finals (Publicat el dia 20/09/2018)


Convocatòria per seleccionar un educador ambiental en règim de funcionari interí

Resultats finals (Publicat el dia 31/08/2018)


Convocatòria per seleccionar un auxiliar de promoció econòmica en règim de funcionari interí

Resultats finals (Publicat el dia 01/08/2018)


Convocatòria per seleccionar un tècnic mitjà de promoció local en règim de funcionari interí

Resultats finals (Publicat el dia 26/07/2018)


Convocatòria per a la provisió mitjançant promoció interna de 2 places de caporal de la Policia Local

Resultats (23 de juliol de 2018) 


Convocatòria per seleccionar un tècnic mitjà social, en règim de funcionari interí

Resultats (12 de juliol de 2018)


Convocatòria per seleccionar un tècnic mitjà coordinador del Centre cultural en règim de funcionari interí

Resultats (11 de juny de 2018)


Convocatòria per seleccionar un arquitecte en règim de funcionari interí

Resultats (3 de març de 2017)


Convocatòria per a la selecció d’una plaça de tècnic/a d’administració general en règim de funcionari interí i per a la constitució d’una borsa detreball, mitjançant concurs oposició lliure

​Resultats (25 de novembre de 2016)


Procés de constitució d’una borsa de treball per a la categoria d’Educadora Infantil de les Llars d’Infants Municipals

Resultats (30 de maig de 2016)


Procés de selecció d’una plaça de tècnic/a d’orientació i inserció laboral i per a la constitució d’una borsa de treball

Resultats (4 d'abril de 2016)


Procés de selecció d’una plaça de tècnic/a i per a la constitució d’una borsa de treball (Ajuntament de Llagostera)

Edicte resultat final (5 de febrer de 2016)