Vols conèixer els detalls de les tramitacions sobre pressupostos que s'han dut a terme en aquest ens els darrers anys? Pots consultar-los aquí.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Modificació de crèdit núm. 4/2019, generació de crèdits per ingressos 08-05-2019 https://www.seu-e.cat/documents/27933/9248912/Credit+4+2019/292a7315-331c-4f84-b5db-b6da2d88c2ab
Modificació de crèdit núm. 3/2019, generació de crèdits per ingressos 10-04-2019 https://www.seu-e.cat/documents/27933/9248912/credit+3+2019/de1dc5dd-8d6e-47b3-b275-da6cde441838
Modificació de crèdit núm. 2/2019, crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 27-03-2019 https://www.seu-e.cat/documents/27933/9248912/credit+2/9a3271bd-1ff2-452c-b5a4-297e12fc0280
Modificació de crèdit núm. 1/2019, incorporació de romanents 06-03-2019 https://www.seu-e.cat/documents/27933/9248912/Modificació+crèdit+2019/2234bb93-0af8-4108-a7e8-addbe615511b