Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna d'elles.
L'Ajuntament de Llagostera no ha realitzat cap campanya institucional.