Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí podràs consultar totes les modificacions i les pròrrogues contractuals, així com també, si és el cas, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades.

 

 

 

Nº Exp

Objecte

Adjudicatari

NIF

 

Data Adjudicació

Import adjudicació

Amb IVA

2017/1183

Contractar les obres del projecte de reurbanització dels carrers Marina, Lacustària i Baixada de la Costa

ARGON INFORMATICA, S.A.

A17154006

C/ Ntra. Sra. Montserrat, 25 
17600 FIGUERES

25/08/2017

441.000

 

L’empresa va renunciar a l’adjudicació del contracte de mutu acord amb l’Ajuntament atès que va presentar declaració de concurs voluntari davant dels jutjats. Aquesta obra els va haver de licitar de nou, atès que el cotnracte ja s’havia signat i per tant s’havia perfeccionat. Les dades de la nova adjudicació són:

 

 

 

 

 

Nº Exp

Objecte

Adjudicatari

NIF

 

Data Adjudicació

Import adjudicació

Amb IVA

2017/1963

Contractar mitjançant procediment negociat per urgència, les obres del projecte de reurbanització dels carrers Marina, Lacustària i Baixada de la Costa

AGLOMERATS GIRONA, SA

A17207168

PARATGE BUFAGANYES, S/N 
17246 SANTA CRISTINA D'ARO

04/01/2018

577.010,75

 

 

 

 

Contractes que es prorroguen:

 

Nº Exp

Objecte

Adjudicatari

NIF

Adreça

Data Adjudicació

Import Adjudicació

2014/603

Contractar la gestió i explotació de les instal·lacions de la piscina municipal mitjançant contracte de gestió de serveis públics en modalitat de gestió interessada

Sportgest Associació esportiva 

G55169346

C/ Camprodon 6, 17240. Llagostera

29/05/2014

Cànon de 1.500€ en cas de benefici de la concessió