Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Execució del programa d'actuació anual en matèria de joventut

Data de signatura 28-09-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 19-10-2017

Durada Fins a la data de finalització de la justificació de l'anualitat 2019

Prorrogable No

Documents Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Llagostera en matèria de polítiques de joventut i els plans d'actuació anuals vinculats als plans locals de joventut finançats pel Contracte Programa 2017-2019 del Departamen

Més informació L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Llagostera per a l'execució del programa d'actuació anual en matèria de joventut presentat davant la Direcció General de Joventut a través de l'Àrea de joventut del Consell Comarcal del Gironès, dins les accions de finançament del Contracte Programa 2017-2019 i els programes que consten a l’annex d’aquest conveni

Delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Girona

Data de signatura 18-07-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 19-06-2018

Durada 4 anys

Prorrogable

Documents Conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Girona

Més informació Mitjançant el present Conveni es concreta la realització, per part de la Diputació de Girona, de les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Llagostera, amb l’abast i contingut establerts als acords plenaris de les respectives corporacions. 

Ús social de les instal·lacions de l'Institut de Llagostera

Data de signatura 25-06-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada de l’1 de gener a 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Enllaç https://www.seu-e.cat/documents/27933/5792918/Conveni+ús+social+Institiut+de+Llagostera/b8d721a3-3725-4b4e-b547-de7ee2ed2103

Més informació Que l’objecte d’aquest conveni és regular la utilització, per part del tècnic d’esports de l’Ajuntament de Llagostera, de determinats espais de les instal·lacions de l'Institut de Llagostera.

Assessorament per a l'adequació a la normativa de protecció de dades personals

Data de signatura 09-07-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 30-04-2019

Prorrogable

Enllaç https://www.seu-e.cat/documents/27933/5792918/Conveni+consell+protecció+dades/910b65a2-9ecf-4824-9797-c91cacdfb12a

Més informació ​L'objecte d'aquest conveni és donar assessorament per part del Consell Comarcal del Gironès a l’Ajuntament de Llagostera, per a l'adequació al nou marc legal en matèria de protecció de dades personals, d'acord amb el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, a través de l'assessoria externa contractada pel Consell.

Ús d'un habitatge de titularitat pública

Data de signatura 30-05-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 30-05-2017

Durada 4 anys

Prorrogable

Enllaç http://www.llagostera.cat/ajuntament/pdf/convenis/conveni_cessio_pis.pdf

Desenvolupament del servei d’Acollida a Llagostera

Data de signatura 01-12-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 20-11-2017

Durada Del 20/11/2017 fins el 31/12/2017

Prorrogable No

Enllaç http://www.llagostera.cat/ajuntament/pdf/convenis/conveni_acollida.pdf

Més informació L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre l'Ajuntament de Llagostera i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per desenvolupar conjuntament el Servei d’Acollida, amb l’objectiu general d’afavorir una millor convivència i cohesió social entre els/les ciutadans/es del municipi de Llagostera

Funcionament d’un punt d'informació local d’habitatge

Data de signatura 21-11-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 31-12-2019

Prorrogable No

Enllaç http://www.llagostera.cat/ajuntament/pdf/convenis/conveni_habitat.pdf

Altres convenis anteriors

2017

Conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Llagostera

Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Llagostera en matèria de seguretat viària

Conveni entre l'Ajuntament de Llagostera i la Fundació Plant for the Planet

Conveni entre l'Ajuntament de Llagostera i l'Ajuntament de Caldes de Malavella per a l´ús del camp de futbol

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Llagostera i l'Editorial Vicenç Vives en el marc del projecte Llagostera 3.0

2016

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llagostera per al desenvolupament del programa Treball i Formació al Gironès 2016

Conveni entre l'Ajuntament de Llagostera i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya

Conveni marc per a la prestació del servei de recollida i acollida de gossos i gats abandonats, perduts o ensalvatgits a la comarca del Gironès entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llagostera

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llagostera i Càritas Parroquial de Llagostera per a la gestió del servei d’aliments a Llagostera

Conveni entre l’ajuntament de Llagostera i l’Agrupació Esportiva Micfootball regulador de la llicència d’ús privatiu (cessió d’ús) del camp de futbol municipal la setmana santa dels anys 2016 a 2019 per a la celebració del torneig de futbol base MIC - Mediterranean International Cup

Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Ajuntament de Llagostera i el Consorci per a la Normalització Lingüística per al desenvolupament de programes i actuacions d'acolliment lingüístic

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Llagostera per al funcionament d'una oficina d'habitatge.  

Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Llagostera, Cassà de la Selva, Caldes de Malavella i l'entitat Castellers de les Gavarres