Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.

Pla Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Normativa urbanística del POUM aprovada definitivament el dia 18 de juny de 2003.
(publicat al DOGC nº4078 de 25 de febrer de 2004)

Normes Urbanístiques (Arxiu de 995 Kb)

EDICTE de 18 de març de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d‘Urbanisme de Girona referent almunicipi de Llagostera.

Mapes sensibles. Fes clik a cada zona per veure plànols en format pdf

 
Pla Especial del Nucli Antic (PENA)

Aprovat definitivament el 26 de febrer de 2003. (Publicat al DOGC nº 3901 de 10 de juny de 2003)

Memòria del PENA

Plànol Ordenació Detallada E1/1000

Descàrrega tots els plànols (23,4 Mb)

Mapes sensibles. Fes clik a cada zona per veure plànols en format pdf

Plànols Façanes Illes E1/500

pdf de 2,2 MB pdf de 1,2 MB pdf de 2 MB pdf de 2 MB pdf de 2,3 MB pdf de 723 KB pdf de 1,2 MB pdf de 1,2 MB
 

Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA)

Descarrega PEPPA en format pdf (100 Mb)

 

Pla Especial / Catàleg de masies i cases rurals, i altres construccions en sòl no urbanitzable

Memòria
Llibre 1. Text refòs (Agost 2013)
Llibre 2 Text refòs (Agost 2013)
Llibre 3 Text refòs (Agost 2013)
Llibre 4 Text refòs (Agost 2013)

Delimitació de la Trama Urbana Consolidada

Trama Urbana Consolidada
 

 

Per visualitzar els documents necessiteu l‘Adobe Acrobat Reader.