Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No saps si aquest ens té aprovat algun pla o programa, anual o pluriennal, que estableixi les directius estratègiques de les polítiques públiques? Si en té, aquest és el lloc on consultar-los.

01-10-2014 PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE (PAES)

Descripció Pla d'Acció per a l'energia sostenible

Àmbit Medi Ambient

Documents PAES Llagostera

05-06-2003 PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DE LLAGOSTERA
01-06-2012 PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LLAGOSTERA

Àmbit Promoció Local

Documents Pla estratègic de desenvolupament local

01-03-2007 PLA DE RECEPCIÓ I ACOLLIDA MUNICIPAL (2007)

Descripció Pla de recepció i acollida municipal

Àmbit Acollida

Documents Pla acollida 2007

28-03-2018 III PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS - SALT (2018-2019)
01-12-2016 PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2019

Àmbit Joventut

Documents PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2019