Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Mapa capacitat acústica 23-05-2011 http://www.llagostera.cat/ajuntament/pdf/mapa_acustica.pdf
Reglament del Consell Municipal de Comunicació 15-07-2000 http://www.ddgi.cat/bopH/issue.vm?collection=&search=comunicació&id=0000025558&lang=ca
Reglament del cementiri municipal 14-12-2006 http://www.llagostera.cat/ajuntament/pdf/reglament_cementiri.pdf
Ordenança municipal de control i tinença d'animals 29-03-2000 http://www.ddgi.cat/bopH/issue.vm?collection=&search=llagostera+animals&id=0000018353&lang=ca