Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenança de control i tinença d'animals 18-05-2018 Enllaç
Reglament del Consell Participatiu d'Esports 16-04-2018 Enllaç
Planejament urbanístic 09-04-2018 Enllaç
Reglament del Registre municipal de parelles estables 10-01-2018 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 13-03-2017 Enllaç
Reglament de règim intern de la Residència Josep Baulida 02-02-2016 Enllaç
Reglament d'organització municipal (ROM) 21-05-2015 Enllaç
Ordenança de convivència ciutadana 14-04-2015 Enllaç
Reglament del Consell Social 16-01-2015 Enllaç
Creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal 01-07-2014 Enllaç
Ordenança de circulació i quadre general d'infraccions i sancions 10-06-2014 Enllaç
Pla de Protecció Civil 19-03-2014 Enllaç
Reglament de règim intern de les llars d'infants municipals 24-02-2014 Enllaç
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària 15-11-2013 Enllaç
Reglament del Consell de Participació de la Residència i Centre de Dia Josep Baulida 08-02-2013 Enllaç
Reglament del servei d'abastament d'aigua potable 05-12-2012 Enllaç
Reglament del Consell de Participació de les Llars d'Infants Municipals 10-05-2012 Enllaç
Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica 20-04-2012 Enllaç
Reglament del Consell de Joves 20-04-2012 Enllaç
Ordenança reguladora dels sorolls i les vibracions 14-02-2012 Enllaç
Mapa de capacitat acústica 01-06-2011 Enllaç
Pla de prevenció i extinció d'incendis forestals 09-08-2010 Enllaç
Reglament de la biblioteca Pública Julià Cutiller 08-07-2010 Enllaç
Reglament del Consell de Salut 12-08-2008 Enllaç
Reglament del cementiri municipal 14-12-2006 Enllaç
Reglament de participació ciutadana 07-07-2006 Enllaç
Ordenança general de gestió de residus municipals 25-04-2005 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de guals i utilització de la via pública per l'entrada i sortida de vehicles 25-04-2005 Enllaç
Ordenança reguladora de l'estacionament controlat de vehicles a la via pública 21-04-2005 Enllaç
Pla d'acció local per a la sostenibilitat 23-04-2003 Enllaç
Reglament del Consell del Patrimoni Cultural 10-03-2003 Enllaç
Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres 21-08-2002 Enllaç
Ordenança reguladora de la qualitat sonora del medi urbà 17-07-2002 Enllaç
Ordenança municipal de mesures de foment d'activitats agrícoles i ramaderes 21-03-2001 Enllaç
Creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal 07-12-2012 Enllaç
Resum Data publicació Enllaç
Reglament del Consell Municipal de Comunicació 15-07-2000 http://www.ddgi.cat/bopH/issue.vm?collection=&search=comunicació&id=0000025558&lang=ca
Reglament del cementiri municipal 14-12-2006 http://www.llagostera.cat/ajuntament/pdf/reglament_cementiri.pdf
Ordenança municipal de control i tinença d'animals 28-03-2000 https://www.seu.cat/seue-fitxer?id=31345