Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Text íntegre ordenances fiscals 2018 16-04-2018 http://www.llagostera.cat/ajuntament/pdf/ordenances_2018_ok.pdf
Edicte d’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici 2018 28-12-2017 https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2017/245/2017245010891.pdf
Preus públics 21-09-2018 http://www.llagostera.cat/ajuntament/pdf/preus_publics.pdf