La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

0 Registres carregats
Data d'inici de la sessió Hora d'inici Data de fi de la sessió Hora de fi Número de sessió Tipus de sessió Enllaç Documents Més informació
30-01-2019 20:15 30-01-2019 22:30 01/2019 Ordinària ACTA PLE 01_2019 Pendent
21-11-2018 20:11 21-11-2018 23:40 07/2018 Ordinària ACTA PLE 07_2018
26-09-2018 20:07 26-09-2018 21:54 06/2018 Ordinària https://www.seu-e.cat/documents/2436349/7199450/ACTA+PLE+06_2018/1e1104c8-0579-42cc-900e-7e2430830f68
28-03-2018 20:45 28-03-2018 23:15 02/2018 Ordinària JGL 02-2018
25-07-2018 20:43 25-07-2018 21:55 05/2018 Ordinària ACTA PLE 05_2018
27-06-2018 20:50 27-06-2018 22:00 04/2018 Extraordinària ACTA PLE 04_2018
23-05-2018 20:40h 23-05-2018 23:10h 3/2018 Ordinària ACTA PLE 03_2018
28-03-2018 20:45 28-03-2018 23:15 02/2018 Ordinària https://www.seu-e.cat/documents/2436349/7199450/ACTA+PLE+02_2018/e673775a-be36-48d1-9134-1ea061d03fde
24-01-2018 20:42h 24-01-2018 23:12h 01/2018 Ordinària PLE 01-2018
22-11-2017 20:40 22-11-2017 23:05 07/2017 Ordinària PLE 07-2017
26-07-2017 20:39h 26-07-2017 21:50h 4/2017 Ordinària PLE 04-2017_DEF
25-10-2017 21:00 h 25-10-2017 22:00 h Nº 6/2017 Extraordinària PLE Nº 06-2017
25-09-2017 20:30 h 25-09-2017 21:00 h 5/2017 Ordinària PLE Nº 5 - 2017
25-05-2017 20:30 25-05-2017 23:25 03/2017 Ordinària PLE 3-2017