Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

Aquest conjunt de dades recull tots els acords presos en les sessions del Ple de l'entitat local, -prèvia adopció de les mesures que correspongui per part de l'ens-, per tal de garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades personals.

0 Registres carregats
Data d'inici de la sessió Hora d'inici Data de fi de la sessió Hora de fi Número de sessió Tipus de sessió Enllaç Documents Més informació
12-06-2019 19:00 12-06-2019 19:15 05/2019 Extraordinària ACTA PLE 05_2019
22-05-2019 20:35 22-05-2019 22:53 04/2019 Ordinària ACTA PLE 04-2019
30-04-2019 20:00 30-04-2019 21:00 03/2019 Extraordinària ACTA PLE 03_2019
02-04-2019 19:00 02-04-2019 21:00 02/2019 Ordinària ACTA PLE 02_2019
30-01-2019 20:15 30-01-2019 22:30 01/2019 Ordinària ACTA PLE 01_2019
21-11-2018 20:11 21-11-2018 23:40 07/2018 Ordinària ACTA PLE 07_2018
26-09-2018 20:07 26-09-2018 21:54 06/2018 Ordinària ACTA PLE 06_2018
25-07-2018 20:43 25-07-2018 21:55 05/2018 Ordinària ACTA PLE 05_2018
27-06-2018 20:50 27-06-2018 22:00 04/2018 Extraordinària ACTA PLE 04_2018
23-05-2018 20:40h 23-05-2018 23:10h 3/2018 Ordinària ACTA PLE 03_2018
28-03-2018 20:45 28-03-2018 23:15 02/2018 Ordinària ACTA PLE 02_2018
24-01-2018 20:42h 24-01-2018 23:12h 01/2018 Ordinària PLE 01-2018
22-11-2017 20:40 22-11-2017 23:05 07/2017 Ordinària PLE 07-2017
26-07-2017 20:39h 26-07-2017 21:50h 4/2017 Ordinària PLE 04-2017_DEF
25-10-2017 21:00 h 25-10-2017 22:00 h Nº 6/2017 Extraordinària PLE Nº 06-2017
25-09-2017 20:30 h 25-09-2017 21:00 h 5/2017 Ordinària PLE Nº 5 - 2017
25-05-2017 20:30 25-05-2017 23:25 03/2017 Ordinària PLE 3-2017