Relació de contractes oberts i negociats (històric) Disponible a: Generalitat de Catalunya

Quina és la llista de contractes oberts i negociats que s'han adjudicat els darrers anys? Pots consultar-la aquí.

Les dades que es mostren en aquest ítem han estat extretes de les publicacions en els diaris oficials. Aquesta informació no està estandarditzada fet que pot implicar que en alguns casos no apareguin dades en tots els camps.

Data de formalització Enllaç Descripció Tipus de contracte Tipus de procediment Import de licitació Import de licitació IVA inclòs Import d'adjudicació Import d'adjudicació IVA inclòs Observacions sobre l'import Adjudicatari
Enllaç Pavimentació de camins de Les Oluges i Santa Fe de Segarra 48995,31
Enllaç Pavimentació de carrers a Les Oluges i Santa Fe de Segarra 122671,97
Enllaç Restauració de les murelles de Montfalcó-Murallat. Fase 1:Muralla sud-est. Merlet Gran 180303,63
Enllaç Projecte d'aparcament àrea de visita al conjunt monumental de Montfalcó Murallat 75990,06
Enllaç Adequació i arranjament interior de l'església 36417,19
Enllaç Restauració de montfalcó-Murallat, fase III. Muralla zona nord-est. Restauració i àmbit interior, fase B 80405,92
Enllaç Construcció i equipament nou consultori mèdic 37238,78
Enllaç Restauració de les muralles de Montfalcó-Murallat, fase 2. Muralla Nord 120202,42
Enllaç Mur de contenció de terres al camí de les eres de les Oluges 48360,86
Enllaç Instal·lació de calefacció al Local Social de les Oluges 24275
Enllaç Abastament d'aigua potable (sistema de potabilització) 60355,32
Enllaç Enllumenat públic a les Oluges i Santa Fe 263927,93
Enllaç Millora dels pendents de diversos camins rurals al tm de les Oluges (la Segarra). Desglossat de la 1a fase 100446,74
Enllaç Redacció del projecte tècnic i direcció d'obra del projecte de restauració de les muralles de Montfalcó-Murallat i el seu entorn 119052