Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
7 260.061 -12 53.269 34 31-03-2018
4 302.454 -14 106.725 29 31-12-2017
16 125.553 -9 133.120 33 30-09-2017
5 175.429 -13 15.960 33 30-06-2017
9 216.252 -12 53.080 35 31-03-2016
5 219.578 -11 16.189 34 31-03-2017
7 263.711 -16 82.914 31 31-12-2016
13 157.582 -11 135.903 32 30-09-2016
-4 241.565 -11 59.470 25 30-06-2016
14 327.988 -13 73.162 39 31-12-2015
5 365.582 -15 44.381 33 30-06-2015
1 117.859 -7 129.286 27 31-03-2015
11 529.203 -14 116.131 37 31-12-2014
10 307.979 -11 263.894 30 30-09-2014
Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Període mig de pagament Data d'actualització
5.27 211100.27 -12.29 39058.07 2.53 25-04-2018
2.3 261176.89 -14.48 94383.02 -2.15 02-02-2018
18.61 83051.06 8.31 117081.04 2.86 27-10-2017
2.57 130981.23 -4.67 2295.59 2.45 14-07-2017
3.84 169559.34 -4.9 3328.32 3.67 28-04-2017