Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

Any Deute viu
2.016 228.000
2.015 262.000
2.014 699.000
2.013 346.000
2.012 395.000
2.011 430.000
2.010 425.000