Quin és el preu o el percentatge que s'aplica a determinats impostos com el de béns immobles o el de vehicles de tracció mecànica? Pots consultar-los aquí.

Any Nom document Descripció estructura Import Codi document Codi estructura
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,50 TI 1
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 2.005,00 TI 2
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 1,30 TI 6
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 1,30 TI 7
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 20,19 TI 9
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 54,53 TI 10
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 115,10 TI 11
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 143,38 TI 12
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 179,20 TI 13
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 2,70 TI 47
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,50 TI 1
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 2.005,00 TI 2
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 1,30 TI 6
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 1,30 TI 7
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 20,19 TI 9
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 54,53 TI 10
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 115,10 TI 11
2.018 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,44 TI 1
2.018 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 2.005,00 TI 2
2.018 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 1,50 TI 6
2.018 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 1,40 TI 7
2.018 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 23,98 TI 9
2.018 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 64,75 TI 10
2.018 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 136,69 TI 11
2.018 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 170,26 TI 12
2.018 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 212,80 TI 13
2.018 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 2,70 TI 47
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,40 TI 1
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 2.005,00 TI 2
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 1,30 TI 6
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 1,30 TI 7
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 23,98 TI 9
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 64,75 TI 10
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 136,69 TI 11
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 170,26 TI 12
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 212,80 TI 13
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 2,70 TI 47
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,40 TI 1
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 2.005,00 TI 2
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 1,30 TI 6
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 1,30 TI 7
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 23,98 TI 9
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 64,75 TI 10
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 136,69 TI 11
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 170,26 TI 12
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 212,80 TI 13
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 2,70 TI 47
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,50 TI 1
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 2.005,00 TI 2
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 1,30 TI 6
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 1,30 TI 7
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 20,19 TI 9
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 54,53 TI 10
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 115,10 TI 11
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 143,38 TI 12
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 179,20 TI 13
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 2,70 TI 47
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 143,38 TI 12
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 179,20 TI 13
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 2,70 TI 47
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,40 TI 1
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 2.005,00 TI 2
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 1,30 TI 6
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 1,30 TI 7
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 20,19 TI 9
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 54,53 TI 10
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 115,10 TI 11
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 143,38 TI 12
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 179,20 TI 13
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 2,70 TI 47
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,40 TI 1
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 2.005,00 TI 2
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 1,30 TI 6
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 1,30 TI 7
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 19,56 TI 9
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 52,82 TI 10
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 111,51 TI 11
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 138,90 TI 12
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 173,60 TI 13
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 2,70 TI 47
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,40 TI 1
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 2.005,00 TI 2
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 1,30 TI 6
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 1,30 TI 7
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 19,56 TI 9
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 52,82 TI 10
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 111,51 TI 11
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 138,90 TI 12
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 173,60 TI 13
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 2,70 TI 47