Com funciona aquest ens? Aquí hi trobaràs publicat el conjunt de disposicions que tenen força de llei per a l'organització i el seu funcionament intern.

Resum Data de publicació Enllaç
Estatuts d'un ens públic empresarial encarregat de la gestió de les polítiques d'habitatge i de les infraestructures necessàries per tal de millorar el benestar comunitari 03-06-2009 Enllaç
Estatuts de l'Entitat Pública Empresarial Les Borges Gestió 03-09-2009 Enllaç
Estatuts de l'organisme autònom local Patronat Municipal de Cultura, Esports i Festes 10-01-2008 Enllaç
Estatuts de l'organisme autònom local Patronat Municipal Residència Mare de Déu de la Riera 04-11-2004 Enllaç