Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No estàs al cas de quins són els grups polítics/municipals representats dins l'ens? Doncs mira-ho aquí i consulta'n la informació més rellevant.

Grup polític Portaveu Web Indemnitzacions Documents Més informació Prioritat
Grup Municipal de Convergència i Unió (CIU) Josep Maria Puig Tàrrech Web 320,00 euros mensuals Cada grup municipal rep 200,00 euros mensuals fixes, i un variable de 20,00 euros per cada regidor, de conformitat amb els acors adoptats en la sessió d'organització de l'Ajuntament de la Selva del Camp. 1
Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP) David Lafuente Maideu Web 280,00 euros mensuals Cada grup municipal rep 200,00 euros mensuals fixes, i un variable de 20,00 euros per cada regidor, de conformitat amb els acors adoptats en la sessió d'organització de l'Ajuntament de la Selva del Camp. 2
Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-MES-AM) Enric Roberto Duran Web 260,00 Euros/mensuals Cada grup municipal rep 200,00 euros mensuals fixes, i un variable de 20,00 euros per cada regidor, de conformitat amb els acors adoptats en la sessió d'organització de l'Ajuntament de la Selva del Camp. 3