Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places d’un ens.

0 Registres carregats

L'Ajuntament de la Selva del Camp i els seus ens depenents no tenen aprovada la Relació de Llocs de Treball.

S'ha acordat, en el marc del Conveni col.lectiu d'aplicació entre els anys 2017 i 2020, la seva aprovació abans de l'1 d'abril de 2018.