Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Tens curiositat o necessites consultar el contingut d'algun pla territorial d'urbanisme aprovat per l'ens? No cal que el demanis: aquí els podràs consultar tots.

Descripció Enllaç Prioritat
Pàgina dels plans territorials (enllaç Generalitat) http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/
Pla Territorial General de Catalunya http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/pla_territorial_general/ 1
Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/territorials_parcials/ptp_del_camp_de_tarragona/ 2
Plans territorials sectorials: MOBILITAT http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/plans_territorials_sectorials/#bloc1 3
Plans Sectorials Territorials: AMBIENTALS http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/plans_territorials_sectorials/#bloc2 4
Plans Territorials Sectorials: ALTRES http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/plans_territorials_sectorials/#bloc3 5