Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Estàs interessat en conèixer l’agrupació de la documentació? El quadre de classificació és una estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’ens i que permet identificar i agrupar física o intel·lectualment els seus documents i facilitar-ne  la seva recuperació.

L'Ajuntament de la Selva del Camp adopta el Quadre de Classificació de la Documentació Municipal (QcDM) proposat per Arxius, biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, accessible en aquest enllaç.

A partir del mes de juny de 2017, aquesta estructura també articula la totalitat dels expedients administratius que es generen des de l'Ajuntament i els seus ens depenents i alhora, també és l'estructura interna del servidor de dades municipal.

Alhora, el fons documental de l'Ajuntament es troba estructurat en tres arxius, que recopilen més de 8.000 documents, i 730 anys d'història local, des de l'any 1209.

Arxiu Municipal Arxiu de la Comuna del Camp Arxiu Diocesà
Es tracta d'un fons extremadament ric en totes les sèries documentals. Això està directament relacionat amb la importància històrica de la vila i amb la cura que els oficis municipals han posat en la seva conservació. Aquest fons es composa bàsicament de documentació d'hisenda i d'administració general. Un dels elements més característics de l'estructuració del Camp de Tarragona a l'època medieval és la Comuna. L'AHAT va iniciar l'any 2008 un procés de digitalització dels seus fons documentals, especialment dels llibres sagramentals (baptismes, casaments, defuncions).

 

Bona part de la documentació és accessible "on line" a la web de l'Arxiu històric de la Selva del Camp i també a l'Arxiu situat a l'edifici Hort Iglésies (Carrer Camí de Tarragona, 10).