Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Necessites consultar un document en concret de l’ens? Els  instruments de descripció documental són un element clau per a la identificació i localització de la documentació i s’utilitzen per localitzar i consultar la documentació de l’ens.

Catàleg de l'Arxiu Històric de la Selva del Camp

Documents Catàleg

Inventari de l'Arxiu Municipal de la Selva del Camp

Documents Inventari

CATÀLEG DE L'ARXIU HISTÒRIC DE LA SELVA DEL CAMP

El Catàleg de l'Arxiu Històric de la Selva del Camp (Fons Municipal i Fons de la Comuna del Camp) és una publicació de la Diputació de Tarragona, de l'any 1993, editada en suport paper dins de la col.lecció "Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV", a cura de Montserrat Soronellas i Masdeu.

Es divideix en 2 grans apartats, el Fons Municipal i el Fons de la Comuna del Camp.

 • Fons Municipal
  1. Administració General
  2. Hisenda
  3. Proveïments
  4. Beneficència i Assistència Social
  5. Sanitat
  6. Obres i urbanisme
  7. Seguretat pública
  8. Serveis militars
  9. Població
  10. Eleccions
  11. Instrucció pública
  12. Cultura
  13. Serveis agropecuaris
  14. Col.leccions factícies
  15. Documentació no municipal
 • Fons de la Comuna del Camp
  1. Administració General
  2. Hisenda
  3. --
  4. --
  5. --
  6. --
  7. --
  8. Serveis militars
  9. Població
  10. --
  11. --
  12. --
  13. --
  14. Col.leccions factícies
  15. --

 

INVENTARI DE L'ARXIU HISTÒRIC DE LA SELVA DEL CAMP

L'Inventari de l'Arxiu Històric de la Selva del Camp és una base de dades realitzada per part de la Xarxa d'Arxius de la Generalitat, a càrrec de l'Arxiu Històric Comarcal de Reus, l'any 1998.