Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En el cas que la Comissió Jurídica Assessora, és a dir, l'alt òrgan consultiu de la Generalitat i dels ens locals en matèria jurídica, hagi emès algun dictamen que faci referència a aquest ens, el podràs consultar en aquest apartat.

Accés web

Podeu trobar tots els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i dels altres òrgans consultius de la Generalitat de Catalunya en aquest enllaç.

 

Publicació de dictàmens que afecten a l'Ajuntament de la Selva del Camp

Es publiquen al peu d'aquesta pàgina els dictàmens de la Comissió Comissió Jurídica Assessora i dels altres òrgans consultius de la Generalitat de Catalunya emesos a petició de l'Ajuntament de la Selva del Camp i en exercici de les seves competències.