Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Són molt o poc actives les associacions vinculades a aquest ens? Aquí trobaràs totes les propostes que organitzen.

Des de l’Ajuntament de la Roca del Vallès s’edita, de forma trimestral, una guia que recull aquelles activitats i actes organitzats bé pel teixit associatiu, bé pel propi Ajuntament. Podeu consultar l’agenda d’activitats mitjançant l’enllaç corresponent.