Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la col·laboració municipal en determinades obres de nova construcció i rehabilitació 21-04-1999 http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=2&ss=1&id=4140
Ordenança municipal reguladora de la col·laboració municipal en determinades obres de nova construcció i rehabilitació 21-04-1999 http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=2&ss=1&id=4140
Ordenança municipal reguladora de la col·laboració municipal en determinades obres de nova construcció i rehabilitació 11-02-1999 http://www.diba.cat/cido/NSCIDO.asp?m=1&s=2&ss=1&id=4140

Per a més informació sobre el text complet de les ordenances fiscals: 

Normativa municipal