D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Borsa de treball de places de Peó de brigada 28-06-2017 Enllaç
Borsa de treball de places de Socorrista per a la piscina municipal 18-05-2017 Enllaç
Peó jardiner 20-07-2016 Enllaç
Auxiliar administratiu 30-04-2012 Enllaç
Auxiliar administratiu, treballs oficina municipal 28-08-2004 Enllaç
Peó - jardiner, manteniment de serveis 28-08-2004 Enllaç
Peó, neteja edificis municipals 28-08-2004 Enllaç
Auxiliar Administratiu 12-10-2001 Enllaç
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
Bases borsa peó de brigada 1 13-06-2017 27-06-2017 201700035G Concurs de mèrits Laboral temporal AP Brigada municipal 04-07-2017 Seu de l'Ajuntament BOPT núm. 113, de 13 de juny Anunci borsa peó de brigada
Model sol·licitud
Anunci admesos i exclosos, nomenament de tribunal i data de realització de la primera prova
Anunci resultats prova català i convocatòria entrevista
Anunci resultat convocatòria
Bases borsa socorristes piscina municipal 2 18-05-2017 01-06-2017 201700016G Concurs de mèrits Laboral temporal C2 Salvament i socorrisme BOPT núm. 95, de 18 de maig Anunci borsa socorristes
Anunci admesos i exclosos, nomenament tribunal i data valoració mèrits
Bases contracte de relleu peó jardiner 1 11-07-2016 17-08-2016 Consurs-oposició Personal laboral temporal AP Aprovació bases i obertura termini presentació sol·licituds BOPT núm 138, de 20 de juliol Bases contracte relleu peó jardiner
Model de sol·licitud
Informació important - Termini finalització i altres
Relació admesos i exclosos i data primera prova
Anunci resultats primera prova i data segona prova
Anunci resultats segona prova i data entrevista
Anunci resultats i proposta contractació