Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols saber com es gestiona el patrimoni d'aquest ens? Aquí hi trobaràs especificats tots els béns, classificats i amb les seves operacions (ja siguin compra, venda, arrendament, etc.) detallades. També hi trobaràs l'import d'aquestes operacions.

Classificació del bé Operació Import Prioritat
Bar piscines municipals Lloguer Lloguer 6500.0
Immoble Bar poliesportiu Lloguer 6000.0
Immoble Edifici Donació 0.0