Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Els recursos públics de l'ens es destinen a la finalitats previstes al pressupost? Es porten a terme de forma correcta els processos relacionats amb les subvencions, la contractació o els convenis? Aquí podràs trobar les auditories de comptes que s'hagin realitzat.

Data de l’auditoria

Títol auditoria

Descripció

Novembre 2008 fins al gener 2009

Informe Ajuntament anys 2005-2006-2007

Auditoria activitat econòmica financera Ajuntament anys 2005-2006-2007

Novembre 2008 fins al gener 2009

Informe patronat assistencial Residencia Geriàtrica anys 2005-2006-2007

Auditoria activitat econòmica financera Patronat 2005-2006-2007

14 desembre 2011

Revisió limitada dels comptes municipals de l’Ajuntament dels exercicis 2006-2009 (ambdós inclosos)

Revisió dels comptes municipals dels anys 2006 fins el 2009

17 de juliol de 2013

Revisió dels comptes municipals del Patronat assistència de la Residencia d’avis dels exercicis 2003-2011 (ambdós inclosos)

Revisió dels comptes municipals del Patronat de la Residencia d’avis dels anys 2003 fins el 2011