Estatuts

Sector Públic
20/07/2019

S'entenen com "estatuts" el conjunt de disposicions que tenen força de llei per a l'organització i el funcionament intern d'una empresa, associació, institució, etc., elaborades pels socis fundadors o per una comissió gestora.

Mitjançant els estatuts es regulen aspectes com la denominació, els seus fins, el domicili, els membres amb els seus drets i obligacions, així com tota la organització que se'n deriva a nivell de funcionament intern, el règim econòmic o disciplinari.

Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 
associacions entitats

Distribucions

Informació Addicional

Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO). Diputació de Barcelona
Consorci AOC
dadesobertes@aoc.cat
-
Altres tipologies ens
02/11/2015
20/07/2019
365 dies
Creative Commons CCZero

Acció de govern i normativa

Contractes, convenis i subvencions

-