Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical

Sector Públic
19/07/2019
Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 

Distribucions

Informació Addicional

Registre de Convenis Laborals (Generalitat), CIDO
-
-
-
-
02/11/2015
19/07/2019
365 dies
No s'ha especificat la llicència

Informació institucional i organitzativa

-