Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns Disponible a: Ajuntament de la Fatarella

Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Francisco Blanch Batiste

Lloc de naixement Tortosa

Data de naixement 23-04-1970

Foto foto

Càrrec Alcalde President

Partit polític EpF-AM

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic fblanch@lafatarella.cat

Perfil

Nascut a Tortosa.

Estudis  Enginyer Tècnic Agrícola.

Trajectòria professional

Alcalde President de l’Ajuntament de la Fatarella des de l’any 2015.

Des de l’any 2007 ha estat Regidor de l’Ajuntament de la Fatarella.

Activitat Professional: Assessor en Explotacions Agràries.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 11682.00

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Activitats i béns Bens_i_Activitats_Francisco_Blanch

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Maria de Núria Rius Costa

Lloc de naixement La Fatarella

Data de naixement 16-02-1974

Foto foto

Càrrec 1a. Tinent d'Alcalde

Àrea Política de Dones, Salut i Ensenyament

Partit polític EpF-AM

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic mnrius@lafatarella.cat

Perfil

Nascuda a la Fatarella.

Estudis Formació Professional de 1r Grau.

Trajectòria professional

Regidora de l’Ajuntament de la Fatarella des de l’any 2011.

Activitat Professional: Dependenta.

 

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Activitats i béns Bens i Activitats_ Sra. M. de Nuria Rius.pdf

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Ramon Jornet Colat

Lloc de naixement La Fatarella

Data de naixement 29-08-1971

Foto foto

Càrrec 2n Tinent d'Alcalde

Àrea Urbanisme, Manteniment d’Immobles i Infraestructures i Protecció Civil.

Partit polític EpF-AM

Portaveu Grup Polític EpF-AM

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic rjornet@lafatarella.cat

Perfil

Nascut a la Fatarella.

Estudis Graduat Escolar.

Trajectòria professional

Regidor de l’Ajuntament de la Fatarella des de l’any 2007.

Activitat Professional: Paleta.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 7144.32

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Activitats i béns Bens_i_Activitats_Ramon_Jornet

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Juan José Rius Jaumot

Lloc de naixement La Fatarella

Data de naixement 27-02-1953

Foto foto

Càrrec Regidor

Partit polític C. i P.

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic jjrius@lafatarella.cat

Perfil

Nascut a la Fatarella.

Estudis Certificat d’Estudis Primaris.

Trajectòria professional

Regidor de l’Ajuntament de la Fatarella des de l’any 2011.

Activitat Professional: - - -.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Activitats i béns Bens_i_Activitats_Juan_Jose_Rius

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0