Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
0 1.009.991 637 3.098.688 511 31-12-2017
12 575.729 622 2.817.642 548 30-09-2017
-8 660.412 603 2.544.203 508 30-06-2017
23 835.757 565 2.353.758 453 31-03-2017
0 682.104 455 2.533.158 388 31-12-2016
0 562.831 456 2.133.900 391 30-09-2016
1 646.838 336 1.998.633 284 31-03-2016
-10 561.662 402 2.051.126 344 30-06-2016
-5 579.351 359 2.817.324 327 31-12-2015
-10 1.416.600 212 2.963.033 170 30-06-2015
-7 998.690 141 3.021.117 134 31-03-2015
-10 704.536 71 4.794.180 90 31-12-2014
-14 562.455 56 1.144.471 63 30-09-2014