Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Càrrec Nom i cognoms Partit Àrea Data nomenament Sexe ORDRE
Alcalde President Lluís Dalmau Almacellas CiU 13-06-2015 H 1
Regidor CARLOS TOST PERELLÓ CiU 13-06-2015 H 2
Regidora RAMONA BINEFA PUBILL CiU 13-06-2015 D 3
Regidor CARLOS PASCUAL CUBELLS CiU 13-06-2015 H 4
Regidora MARIA RALUY RIBES CiU 13-06-2015 D 5
Regidora ELVIRA VILÀ BARRUFET CiU 13-06-2015 D 6
Regidor CARLOS MANUEL LLAURADÓ CiU 13-06-2015 H 7