Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

PLE 5/2016

Data d'inici de la sessió 26-10-2016

Hora d'inici de la sessió 19,15 HORES

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Us convoco a la reunió extraordinària del Ple de l’ajuntament d’Ivorra que tindrà lloc el proper

DIA : Dimecres 26 d’octubre de 2016

HORA :   19:15 h.

LLOC:   Sala de Plens de l’Ajuntament. 

Amb el següent

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2.- Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de subministrament d’aigua potable per a l’exercici 2017 i següents

3.- Donar compte, i ratificar si s’escau, Decrets d’Alcaldia.

4.- Informes d’alcaldia.

5.- Precs i preguntes